Agencja Hostess Multi Fashion | Kraków Warszawa Wrocław Katowice Poznań - cała Polska

Strona realizacji

Hości na Targach AGROTECH

Data realizacji: 2014-03-07 Klient: Targi Kielece S.A.
Targi AGROTECH obsługiwali również
dwaj Hości Multi Fashion. Panowie
byli odpowiedzialni za wpuszczanie
na teren wystawy tylko osób z zaproszeniem.

Inne realizacje