Agencja Hostess Multi Fashion | Kraków Warszawa Wrocław Katowice Poznań - cała Polska

Strona realizacji

III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

Data realizacji: 2016-09-23 Klient:
Białystok - Hostessy Multi Fashion w dniach 22-23.09.2016 r. obsługiwały III
Wschodni Kongres Gospodarczy.

"Liczne zapytania o termin i tematykę tegorocznego WKG wskazują, że białostockie spotkanie z impetem i na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych gospodarczych konferencji w Polsce.

Wielostronna, cykliczna debata poświęcona tak perspektywicznemu regionowi, jak Polska Wschodnia powinna skupiać się na dyskusji o aktualnych, długofalowych procesach uwarunkowanych geopolityką i historią, a zarazem dostrzegać prądy, które pojawiły się stosunkowo niedawno, lecz wywrą znaczący wpływ na rozwój wschodnich ziem Polski"
Źródło: http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/o-kongresie/180/


Inne realizacje