Agencja Hostess Multi Fashion | Kraków Warszawa Wrocław Katowice Poznań - cała Polska

Strona realizacji

Karpacka Konferencja Diabetologiczna

Data realizacji: 2012-05-17 Klient: Best Doctor
17-20.05.2012 r. w tych dniach w Karpaczu odbyła się już „VI Karpacka Konferencja Diabetologiczna”. W konferencji wzięły udział cztery nasze hostessy oraz dwóch promotorów. Wszystkie pracujące osoby były studentami lub absolwentami kierunków medycznych, dzięki czemu obsługując stoiska posługiwali się fachowym językiem.  Agencja Multi Fashion obsługiwała na Konferencji dwie firmy.  „Podczas konferencji zaplanowane zostały wystąpienia ekspertów z zakresu diabetologii, którzy przedstawią najbardziej aktualne doniesienia w tej dziedzinie oraz sesje poszczególnych sekcji PTD. Ponadto odbędą się również wspólne sesje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego oraz z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym podkreślające interdyscyplinarny charakter leczenia chorych na cukrzycę. W programie przewidziane są także wystąpienia autorów przedstawiających prace oryginalne oraz sesje firmowe.”  Źródło: http://www.vikkd.evmaco.pl/

Inne realizacje